เกี่ยวกับ SSiD
ดัชนี ก-ฮ
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ทุนการศึกษา
หาหอพัก
ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมนิสิต
ปัญหาด้านการเงิน
สำหรับนิสิตใหม่
สำหรับนิสิตพิการ
international student
ป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
บริการนิสิต
ระบบอินเทอร์เน็ต
เล่นกีฬา
ขั้นตอนการเลือกหอพัก ของนิสิตปี 1
 แนะนำหนังสือน่าอ่าน ถามเพิ่ม 055-961211

 


 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
(Student Services Information Desk ; SSiD)
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS)
เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 -16.30 น
.
 

faq
คำถามที่ถูกถามบ่อย
สำหรับนิสิต พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไข
มีปัญหาเรื่องเงิน
หาทางออกไม่ได้
ต้องการที่ปรึกษา
money
การเบิก-การรักษาพยาบาล
กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
     
atoz ค้นหาข้อมูล
(เรียงตามตัวอักษร)
ค้นหาจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ สืบค้นไปรษณียภัณฑ์
หาจดหมายไม่เจอ หรือ
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
(รายชื่อผู้รับจดหมาย
ของแต่ละหน่วยงาน
)
form
แบบฟอร์มสำหรับนิสิตทั้ง
ในส่วนของการเรียน
และ บริการนิสิต
 
 
 

องค์การนิสิต
สภานิสิต
คณะกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
ชมรมส่วนกลาง

ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต
แบบฟอร์มคำร้อง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร transcript activity

พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
พรบ.หอพัก 2507
 

 

 

สถิติผู้เข้าชม

ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต (Student Services Information Desk ; SSiD )
facebook : ssid nu /e-mail : ssidnu@hotmail.com
โทรศัพท์ 055-968334