| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก | ปฏิทินการศึกษา | กิจกรรมนิสิต | ปัญหาเรื่องการเงิน | นิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | คณะ/หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | กีฬา | facebook e-mail

 

atoz
 
 
 


เกี่ยวกับ ssid / กู้กยศ. กู้กรอ. / กิจกรรมนิสิต / กีฬา / กองกิจการนิสิต / กองทุนประกันสวัสดิภาพนิสิต เกรดเฉลี่ย
ข่าว ขอแต่งตั้งยศว่าที่ ร.ต.
เครื่องหมายนิสิต/เครื่องแต่งกาย คอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ต ขอคำปรึกษา
งานพิเศษระหว่างเรียน / เงิน(มีปัญหาเรื่องเงิน)
จดหมาย เจ(อาหารเจ)
ฉุกเฉินนิสิต(โทร.086-9369977)
ชมรมกิจกรรมนิสิต ชำระค่าธรรมเนียมต: แต่งตั้งยศ ว่าที่ ร.ต.

ทุนการศึกษา(กรอ. กยศ. ทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย) ทุนเรียนดทหาร(ผ่อนผันฯ) ทหาร(ชวนรู้) ทรานสคริปกิจกรรม ทะเบียนบ้าน ทุนเรียนดี โทษสำหรับนิสิตที่กระทำผิด
ธ ธนาคาร ธนาณัติ
น แนะแนวการศึกษา/อาชีพ
บ บริการนิสิต เบิกค่ารักษาพยาบาล บัตรนิสิตหาย(Q1) ประชาสัมพันธ์ บทลงโทษ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ใบเสร็จค่าลงทะเบียน
ไปรษณีย์(หาจดหมายไม่เจอ ไม่รู้จะไปรับที่ไหน) ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเรื่องเงิน ปรึกษา
ผ่อนผันทหาร
ฝึกทักษะอาชีพ
เพิ่มถอนรายวิชา
ฟัน(ตรวจฟัน)
ภาษาอังกฤษ(สถานบริการวิชาการด้านภาษา)

ย้ายคณะ ย้ายสาขา ย้ายหอพัก/ห้องพัก ยืมหนังสือ ยืมวัสดุ/อุปกรณ์
ร โรงพยาบาล รักษาพยาบาล เรียนดี รับน้อง(การประชุมเชียร์และรับน้อง)
ล ลงทะเบียนเรียน ลาออก ลงโทษ ลืม password /username(Q2)
ว วินัยนิสิต/ ว่าที่ ร.ต.
ศิษย์เก่า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านภาษา ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา

ส สวัสดิการนิสิต /สถานที่ ห้อง อาคาร / สิทธิ์การรักษาพยาบาล / สำนักหอสมุด / สุขภาพ / สถานีตำรวจ/ สนามกีฬา
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Dorm) หาหอพักเอกชน หอสมุด

อินเทอร์เน็ต อาหารเพื่อสุขภาพ(คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 2) อ่านหนังสือ24ชั่วโมง
องค์การนิสิต

 

 

  คำตอบ
*กรณีนิสิตต้องการใบเสร็จค่าลงทะเบียน ให้นำสลิปธนาคารจ่ายค่าลงทะเบียน ไปยื่นเพื่อขอรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 1
*ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริการให้คำปรึกษา ห้องสบายคลายเครียด ชมภาพยนตร์ คาราโอเกะ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ทดสอบความถนัดทางอาชีพ โทรศัพท์ 055-961211

 
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334